Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Pedagogům chceme být prospěšní / 06. 09. 2017 /

S novým školním rokem začíná pro Národní institut pro další vzdělávání velmi intenzivní období. Po prázdninách se naplno „rozbíhají“ kurzy a konají se konference. O novinkách připravovaných v NIDV jsme mluvili s paní ředitelkou Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou.

 

Jaké poslání má NIDV?

Garantujeme profesní rozvoj a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, a to včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Pro učitele a ředitele zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích a konzultačních služeb, dále metodickou a odbornou podporu. Umíme velmi operativně reagovat na aktuální potřeby a specifické požadavky škol a školských zařízení v jednotlivých krajích České republiky. Jako přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) realizujeme úkoly, které vyplývají ze státních priorit a rezortních úkolů ministerstva. Podporujeme nadání a péči o talentované, napomáháme učitelům, kteří pracují s dětmi nebo žáky z řad cizinců, pořádáme soutěže, organizujeme mezinárodní i národní konference, věnujeme se systémovým projektům. Úkolů máme opravdu hodně a jsem ráda, že jsme pro naše partnery nepostradatelní.

 

Jakým aktuálním tématům se NIDV věnuje?

Jedním ze současných úkolů je pro nás integrace cizinců. Nabízíme celorepublikově vzdělávání na podporu učitelů a škol, které cizince integrují. Zaměřujeme se na diskuzní setkávání, poskytujeme informační podporu a metodické materiály. Další prioritou je Hodina pohybu navíc. Spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání a Asociací školních sportovních klubů, vytváříme akreditované programy pro školení pedagogických pracovníků metodou „Hodina pohybu navíc“. Na podzim budeme školit učitele tělesné výchovy a trenéry, aby se naučili tuto metodu správně ve své školní praxi používat. Dále bych chtěla připomenout „Matematiku pro život“. Věnujeme se zavádění aktivizujících forem výuky matematiky tak, aby byla žákům srozumitelná a bavila je. V rámci tohoto úkolu budeme také společně s učiteli diskutovat nad výsledky maturitní zkoušky z matematiky, řešit nejčastěji se vyskytující otázky a problémy. Podporovat chceme také základní umělecké školy a střediska volného času.

 

O jaké kurzy NIDV je největší zájem?

NIDV nabízí vzdělávání a podporu v oblastech, které pedagogové potřebují a poptávají je u nás. Každoročně je velký zájem o studium pro ředitele škol. Tento kurz nabízí vzdělání pro výkon funkce, studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a poskytuje orientaci především ve školské legislativě. Poskytujeme kvalifikační studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga a další kurzy potřebné k výkonu specializovaných činností. Oblíbené jsou jazykové kurzy a doplňující didaktické studium cizího jazyka. Každoročně otevíráme kurzy pro anglický, německý a ruský jazyk.

 

Dalšími aktuálními trendy ve školství jsou společné vzdělávání, prevence šikany nebo aktuální šablony. Jak velký zájem o tato témata pedagogové mají?

Za celý loňský rok naši lektoři proškolili v kurzech pro učitele žáků se speciálními potřebami bezmála deset tisíc pedagogických pracovníků. Reagujeme na aktuální stav a pomáháme učitelům jejich profesní podporou. Vzhledem k aktuálnímu projektu je největší zájem o podporu učitelů v rámci tzv. šablon do škol. Dále naše krajská pracoviště připravují semináře zaměřené na prevenci rizikového chování, gender, školní šikanu a agresivitu a na korupční chování ve školách. Poptávka je veliká, práce máme hodně, jsme na maximu své kapacity.

 

Jaké výhody mají kurzy NIDV?

V každém krajském městě máme své detašované pracoviště. Naši odborníci jsou tak blízko školám a metodici v regionech jsou neustále ve spojení s praxí. Můžeme proto připravovat programy na míru. Školíme nejen jednotlivce, ale stále více vzděláváme celé pedagogické sbory. Velice často připravujeme kurz na vybrané téma přesně na míru pro všechny pedagogy z jedné školy. Je to nejúčinnější forma vzdělávání a jako NIDV jsme velmi žádaní. Navíc se některé kraje specializují na určitou oblast vzdělávání – například v Karlových Varech se zaměřují na vzdělávání v ZUŠ, pracoviště na Vysočině působí jako garant pro vzdělávání základních škol. Další velkou výhodou NIDV je stabilní tým lektorů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a podílíme se na jejich rozvoji.

 

Do konce kalendářního roku bude NIDV organizovat devět odborných konferencí. Můžete krátce pozvat alespoň na některé z nich?

Ráda bych pozvala na každou z našich konferencí, protože se jedná o skutečně významné akce. Začínáme už příští týden v Brně konferencí Korona. Bude zaměřená na intelektové nadání dětí a žáků a připravujeme ji společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Další významnou akcí je konference Primární prevence rizikového chování, kde chceme učitele seznámit se základními principy prevence rizikového chování a s fungováním systému v ČR, přednést praktické zkušenosti a soustředit se na příklady dobré praxe, třeba při řešení šikany.

Začátkem října ve spolupráci s Francouzským institutem pořádáme 6. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách. Je to tradiční mezinárodní konference, letos bude mít téma digitální technologie a jazykové systémy. Společně budeme hledat možnosti, jak využít mobilní technologie při výuce cizích jazyků.

Mezi významné aktivity patří Konference pro učitele dějepisu, kde chceme představit události roku 1968. Poslední v říjnu bude konference na téma děti, žáci, cizinci. V listopadu se koná tradiční kulatý stůl pro základní umělecké školy a každoroční mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce. Vrcholem bude nejdůležitější konference k profesnímu rozvoji učitelů, která se letos zaměří na začínající učitele. Na konferencích prezentujeme praktické zkušenosti a příklady, v tom jsou naše akce pro pedagogy nejpřínosnější.

 

Co připravilo NIDV pro nový školní rok? Jaké plánujete v NIDV novinky?

Plánujeme rozšiřovat možnosti, které přináší sdílení dobré praxe, a to prostřednictvím odborných stáží v krajích. Dobré příklady pomáhají každému učiteli i vychovateli v jeho práci a tento trend chceme i nadále rozvíjet. Také plánujeme vytvořit krajské sítě škol spolupracujících s NIDV. Vzdělávání pro jednotlivé školy bude více systémové, umožní nám to připravovat školení pro jednotlivé školy zcela na klíč. Kromě toho také vytváříme systém poradenství a konzultační podpory pro společné vzdělávání v jednotlivých krajích. Pedagogům chceme být zkrátka prospěšní. 

 

 

Archiv novinek