Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Michal Šeda: Každý máme své handicapy / 22. 08. 2017 /

„Inkluze je o vzájemném obohacování, učení se od druhých, odlišných a jedinečných lidí,“ říká Michal Šeda, model, moderátor a herec, který si zahrál například i v hollywoodském velkofilmu po boku slavného herce Johna Malkoviche. „Můžeme získat velmi významné dovednosti, lásku nebo jinou hodnotu od člověka, který má výrazný handicap, od člověka, který mluví jinou řečí, od úplného mimina, i od starého nemohoucího prarodiče,“ vysvětluje svůj životní postoj. 

„A zejména je důležité říct, že každý máme své handicapy nebo je budeme během svého života mít,“ dodává Michal Šeda, který si dobře uvědomuje, že každý z nás se může během okamžiku dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc nebo alespoň přijetí. Vždy zastával názor, že lidé by se měli navzájem respektovat a pomáhat si. Proto také se svými společníky z neziskové organizace Cesta dobou, která se specializuje na organizování společenských, kulturních a sportovních akcí, každoročně finančně podporuje léčebnu Dr. L. Filipa při Lázních Poděbrady. Jedná se o dětské lázeňské zařízení pro poskytování komplexní lázeňské péče dětem od tří do osmnácti let, při kterém funguje také Speciální základní škola Poděbrady určená především dětem s mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením.

„Inkluze je humanistický přístup k nám všem, například i k dětem obecně,“ říká a navazuje otázkou. „Jsou děti rovnocenně začleněny ve společnosti, nebo mají podřadné postavení? Pokud mají podřadné postavení, naučíme se všichni jako děti podřazenosti, které se už nikdy zcela nezbavíme,“ domnívá se Michal Šeda, který právě rovné šance dětí považuje za stěžejní pro jejich další budoucnost. 

„Inkluze je jednoduše o základních lidských právech! Mám právo sdílet stejný veřejný prostor jako ty, mám právo chodit do stejné školy jako ty,“ dodává Michal Šeda k tématu společného vzdělávání. Jako zásadní vnímá právě možnost volby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiny. Na základě spolupráce se Speciální základní školou Poděbrady věří, že pro některé děti je speciální školství tou nejlepší volbou, zatímco pro jiné je to naopak běžná škola jako místo, kde se děti nejen učí, ale i vzájemně poznávají a navazují přátelské vazby pro celý život. „A škola nakonec může být jedním z veřejných prostorů, kde se setkáváme a vzájemně se učíme,“ uzavírá tento optimistický mladý muž.

Leták

Archiv novinek