Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

AVÍZO: Začátek školního roku bude plný významných akcí / 02. 08. 2017 /

 

První pololetí nového školního roku bude ve jménu významných akcí. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje celou řadu konferencí, které pořádá ve spolupráci se svými dlouholetými partnery z Ministerstva školství, z vysokých škol a z NÚV. Všechno odstartuje v půlce září a potrvá nepřetržitě až do prosince, přičemž říjen bude obzvláště nabitý.

 

Konference KORONA

14. 9. 2017

První tematicky zaměřená konference věnovaná problematice intelektového nadání. V letošním roce se organizátoři rozhodli obrátit cílenou pozornost k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma je velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je totiž prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.

 

Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadané

19. 9. 2017

NIDV ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) připravují setkání za účelem propojování formálního a neformálního vzdělávání při podpoře rozvoje nadání.

 

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) 2017

22. - 27. 9. 2017

Mezinárodní soutěž vědeckých středoškolských prací konající se v Estonsku. Za ČR se účastní tři vítězové 38. ročníku celostátní přehlídky SOČ.

 

Konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince

5. 10. 2017

Na akci se setkáte se zkušenostmi a příklady dobré praxe institucí a pedagogů zabývajících se podporou dětí/žáků – cizinců.

 

Primární prevence rizikového chování

6. 10. a 13. 10. 2017

Fungování systému primární prevence v ČR, předávání zkušeností a příklady dobré praxe. Oblast primární prevence je jednou z prioritních činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Každý, kdo se primární prevenci věnuje, usiluje o to, aby veškeré konkrétní aktivity byly realizovány s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování.

 

Šestá mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách

5. a 6. 10. 2017

NIDV ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty pořádá v pořadí už 6. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti ve školách.

 

Konference s názvem Tenkrát v roce 1968

18. 10. 2017

Představení událostí roku 1968 v širším kontextu československých, evropských i světových dějin.

 

Konference pojmenovaná Kulatý stůl – podpora ZUŠ

14. 11. 2017

Koncepce NIDV v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ, příklady dobré praxe a nastavování priorit pro další období.

 

Digitální technologie ve výuce

20 - 21. 11. 2017

Již 6. konference s mezinárodní účastí. Celostátní konference, která si klade za cíl pomoci vyučujícím základních a středních škol v začleňování digitálních technologií do výuky.

 

Setkání ministra školství s účastníky mezinárodních olympiád a dalších soutěží

13. 12. 2017

Setkání ministra školství s 90 studenty a jejich pedagogickým doprovodem. Během roku 2017 se zúčastnili 16 mezinárodních olympiád a soutěží v zahraničí.

 

Archiv novinek