Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Volilo se i vzdělávalo. Na celostátním semináři vychovatelů panovala tvořivá atmosféra / 13. 06. 2017 /

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Oddělení vzdělávání a podpory

 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve dnech 2. a 3. června pořádal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2017, který probíhal v prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze. Cílem semináře bylo především vzdělávání, které účastníkům zprostředkovávalo 13 lektorů a 11 speciálních hostů. Dvoudenní akci zaměřenou na zájmové vzdělávání navštívilo celkem 168 vychovatelů z celé ČR.

„Národní institut pro další vzdělávání se snaží již řadu let poskytovat profesní podporu vychovatelkám školních družin a školních klubů, ale i ostatním pracovníkům v zájmovém vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že tato oblast je nedílnou součástí výuky ve škole a podstatným způsobem ovlivňuje kva­litu i výsledky vzdělávání žáků,“ říká ředitelka NIDV Helena Plitzová.

Jen identifikovat problémy nestačí

NIDV pracuje velmi intenzivně na vytvoření koncepce DVPP pro zájmové vzdělávání. Podle jeho odborníků bychom se měli inspirovat zkušenostmi a systémy, které fungují v zahraničí, např. v nedalekém Sasku. V této spolkové zemi jsou volnočasové aktivity nabízeny zdarma v rámci školních družin a zájmových útvarů nejen na základních školách, ale také na školách středních. Nicméně ředitelka NIDV je pře­svědčena, že i ve stávajících podmínkách čes­kého školství naši vychovatelé poskytují dětem kvalitní a inspirující aktivi­ty.

Zájmové vzdělávání se ovšem dlouhodobě potýká s omezenou podporou ze strany vládních orgánů. Tuto problematiku nakousl jeden ze stálých hostů a školící lektor Petr Kořenek: „Myslím, že jen identifikovat problémy v českém zájmovém vzdělávání nestačí. Některé z nich už totiž uvádí zpráva České škol­ní inspekce. My bychom měli problémy postupně řešit, a to zejména ty, které se týkají materiální podpory,“ uvedl dosluhující poslanec a jedním dechem dodal, že se podle něj blýská na lepší časy díky nové reformě financování.

Během celostátního semináře vychovatelů probíhala také výstava kreativních prací ze školních družin a školních klubů. Za celkové účasti 25 vystavovatelů nakonec zvítězily děti vychovatelky Soni Červené ze ZŠ Pardubice – Polabiny. Porotu zaujaly jejich originální nápady a práce s materiály.

Předsedkyní AVŠZ se stala Vladislava Lukešová

V pátečních podvečerních hodinách proběhla schůze Asociace vychovatelů školských zařízeních (AVŠZ), kde kromě diskuzí proběhla také volba nových zástupců. Předsedkyní se stala vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Žebrák paní Vladislava Lukešová, 1. místopředsedkyní pak paní Zuzana Kopsová ze ZŠ Ratibořická a 2. místopředsedkyní paní Jana Deduchová ze školního klubu při ZŠ Mníšek u Liberce.

V rámci pořádané celostátní akce probíhal i den otevřených dveří na Základní škole Ratibořická v pražských Horních Počernicích. Zájemci z řad účastníků semináře si mohli 1. června prohlédnout prostory školní družiny s výkladem vedoucí vychovatelky Zuzany Kopsové.

 

Archiv novinek