Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Bezpečnost na českých školách / 16. 05. 2017 /

 

Ve středu 10. května 2017 se v pražském Karolinu uskutečnila konference s výmluvným názvem Bezpečnost na českých školách. Jejím pořadatelem bylo Středisko bezpečnostní politiky ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Tématu bezpečnosti na školách a ve školských zařízeních se v posledních letech dostává pozornosti i v médiích, bohužel však nejčastěji v souvislosti s více či méně tragickými incidenty, při nichž jsou ohroženy životy žáků, studentů i pedagogů.

Konference sestávala ze dvou panelů, ve kterých vystoupili a diskutovali přední čeští experti a expertky z orgánů státní správy, bezpečnostních sborů, veřejné správy na krajské a obecní úrovni, nevládních organizací i samotných škol. V početném publiku byli zastoupeni učitelé a ředitelé základních, mateřských a středních škol, ale také zástupci zřizovatelů.

Přínosem konference byl především mix zcela praktických poznatků, zkušeností a doporučení, jak postupovat smysluplně, systémově a efektivně při zavádění bezpečnostních opatřeních a jakým úskalím se vyhnout. Pozornost byla věnována také dlouhodobějším trendům a proměně hrozeb a rizik. Jako zásadní se ukázala potřeba věnovat se nejen technické a provozně-organizační rovině bezpečnosti, ale především práci s lidmi a s klimatem školy, komunikaci s dalšími aktéry a také potřeba dále prohloubit a rozvíjet bezpečnostní problematiku ve výuce.

 

Archiv novinek